Projekty finansowane z budżetu państwa


Zadanie badawcze dofinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Doskonalenie ogórka (Cucumis sativus L.) pod względem odporności na kanciastą plamistość

realizowane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w latach 2015-2019

Informacje o zadaniu


Działanie badawcze dofinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prowadzenie i ocena kolekcji zasobów genowych roślin dyniowatych

realizowane w ramach zadania 1.3 programu wieloletniego pt.
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”
realizowanego w latach 2015-2020 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Informacje o zadaniu