Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez KGHiBR dla poszczególnych kierunków studiów:


Bezpieczeństwo żywności

 • Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
 • Żywność genetycznie modyfikowana

Biologia

 • Propedeutyka biotechnologii
 • Bioróżnorodność
 • Genetyka

Biotechnologia

 • Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych
 • Biotechnologia w produkcji roślinnej
 • Cytoembriologia i cytometria roślin
 • Diagnostyka molekularna roślin
 • Metody biotechnologiczne w hodowli roślin
 • Fizjologia roślin
 • Fizjomika roślin I
 • Genetyczne doskonalenie roślin
 • Genetyka (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy)
 • Genetyka rozwoju roślin
 • Genomika strukturalna i funkcjonalna
 • Inżynieria genetyczna
 • Komórki macierzyste w nowoczesnej biotechnologii roślin
 • Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne
 • Kultury komórkowe i tkankowe
 • Metody biostatystyczne w zarządzaniu zasobami genowymi
 • Metodologia publikacji naukowych w naukach biologicznych
 • Molekularne aspekty biologii komórki
 • Podstawy bioinformatyki
 • Projektowanie molekularne
 • Seminarium
 • Społeczne i prawne aspekty biotechnologii I
 • Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II
 • Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin

Ochrona Zdrowia Roślin

 • Biologia molekularna interakcji roślin z drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodnikami
 • Bioróżnorodność z elementami genetyki
 • Diagnostyka molekularna roślin
 • Genetyczne podstawy doskonalenia roślin
 • Mechanizmy procesów rozwojowych roślin
 • Kultury in vitro
 • Podstawy bioinformatyki
 • Podstawy biotechnologii
 • Rośliny transgeniczne
 • Seminarium
 • Wprowadzenie do genomiki i biologii systemów

Ogrodnictwo

 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia roślin
 • Genetyka roślin
 • Hodowla roślin
 • Współczesne trendy w ogrodnictwie
 • Wydziałowe seminarium doktoranckie

Technologie Energii Odnawialnej

 • Biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej

Erasmus

 • Bioinformatics
 • Introduction to genomics
 • Molecular biology