Biotechnologia


Stopień I, semestr 3 (letni)

Fizjologia roślin


Stopień I, semestr 4 (zimowy)

Biotechnologia w produkcji roślinnej

Genetyka (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy)


Stopień I, semestr 5 (zimowy)

Fizjomika I

Inżynieria genetyczna

Metody biostatystyczne w zarządzaniu zasobami genowymi

Podstawy bioinformatyki


Stopień I, semestr 6 (letni)

Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych

Kultury komórkowe i tkankowe

Społeczne i prawne aspekty biotechnologii I


Stopień I, semestr 7 (zimowy)

Seminarium


Stopień II, semestr 1 (letni)

Cytoembriologia i cytometria roślin

Genetyczne doskonalenie roślin

Genetyka rozwoju roślin

Genomika strukturalna i funkcjonalna

Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne

Metodologia publikacji naukowych w naukach biologicznych

Molekularne aspekty biologii komórki

Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin


Stopień II, semestr 2 (zimowy)

Diagnostyka molekularna roślin

Metody biotechnologiczne w hodowli roślin

Komórki macierzyste w nowoczesnej biotechnologii roślin

Projektowanie molekularne

Seminarium


Stopień II, semestr 3 (letni)

Seminarium

Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II