Ochrona Zdrowia Roślin


Stopień I, semestr 2 (letni)

Genetyczne podstawy doskonalenia roślin


Stopień I, semestr 4 (letni)

Podstawy bioinformatyki

Podstawy biotechnologii


Stopień I, semestr 5 (zimowy)

Biologia molekularna interakcji roślin z drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodnikami

Bioróżnorodność z elementami genetyki

Diagnostyka molekularna roślin

Mechanizmy procesów rozwojowych roślin

Wprowadzenie do genomiki i biologii systemów


Stopień I, semestr 6 (letni)

Kultury in vitro

Rośliny transgeniczne


Stopień I, semestr 7 (zimowy)

Diagnostyka molekularna roślin

Seminarium