Tematy prac dyplomowych

Lista proponowanych tematów prac dyplomowych do wykonania w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Proponowany temat pracy dyplomowejPromotorZalecany kierunekZalecany stopień studiów
Analiza strukturalna wybranych genów zaangażowanych w reakcję na niedobór fosforu u żyta dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska Biot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Analiza strukturalna regionów genomu żyta ze śladami presji selekcyjnej dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska Biot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Technologia podwojonych haploidów w zwiększaniu dostępności zasobów genowych żyta dla genetyki i hodowli – charakterystyka molekularna regenerantów (E)dr hab. Hanna Bolibok-BrągoszewskaBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Analiza zróżnicowania wybranych genów związanych z udomowieniem u żyta i identyfikacja ich funkcjonalnych wariantów (E)dr hab. Hanna Bolibok-BrągoszewskaBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Identyfikacja i charakterystyka ekspresyjna genów zaangażowanych w tolerancję niedoboru fosforu u żyta (E)dr hab. Hanna Bolibok-BrągoszewskaBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Charakterystyka molekularna przy pomocy markerów SSR zróżnicowania genetycznego, wewnątrz- i międzypopulacyjnego u form żyta z różnych rejonów świata (E)dr hab. Hanna Bolibok-BrągoszewskaBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Transkryptomika porównawcza w kontekście rozmanażania się roślin (B/E)dr Magdalena PawełkowiczBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Tworzenie sieci molekularnych białek powiązanych z cechami użytkowymi roślin ogórka (B)dr Magdalena PawełkowiczBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Analiza funkcjonalna białek powiązanych z procesami rozmnażania roślin (B/E)dr Magdalena PawełkowiczBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Charakterystyka genów powiązanych z wybranymi aspektami rozwoju roślin (B/E)dr Magdalena PawełkowiczBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II
Analiza genomu chloroplastowego ogórka (B)dr Magdalena PawełkowiczBiot/Ogr/
OZR/Biol
I/II

(E) – praca eksperymentalna; (B) – praca bioinformatyczna
Biol – biologia; Biot – biotechnologia; Ogr – ogrodnictwo; OZR – ochrona zdrowia roślin

Osoby zainteresowane realizacją prac dyplomowych w KGHiBR prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z promotorami.