Historia katedry

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin ma długą i bogatą historię, a jej działalność jest bez przerwy związana z SGGW. Zaliczamy się do najstarszych jednostek Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz jesteśmy najstarszą w Polsce jednostką organizacyjną zajmująca się genetyką. Jednostka została utworzona w 1919 roku przez prof. Edmunda Malinowskiego i wówczas nazywaliśmy się – Zakład Genetyki i Hodowli Roślin. W 1946 roku Zakład stał się częścią Wydziału Ogrodniczego, a w 1951 roku jego nazwa została zmieniona na Katedra Genetyki. W 1970 roku Katedra Genetyki pod nazwą Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych weszła w skład Międzywydziałowego Instytutu Genetyki i Hodowli Roślin, natomiast w roku 1982 z Zakładu została utworzona Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych. Jej nazwa została zmieniona w roku 1995 na – Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin. Owa zmiana wynikała z rozszerzenia zakresu zainteresowań i tematyki prac badawczych oraz rozwoju kadry.

prof. Malinowski

Do roku 1960 katedrą kierował profesor Edmund Malinowski, postać niezwykle zasłużona dla rozwoju genetyki i nauki w Polsce, zaliczany do luminarzy polskiej nauki. Były wprawdzie krótkie zmiany formalne związane z kierowaniem katedrą przez profesora Malinowskiego w okresie łysenkowskim, ale należy je pozostawić. Kolejnymi kierownikami Katedry byli profesorowie: Helena Bańkowska (1960-1970), Władysław Byszewski (1970-1977), Bogusław Kubicki (1977-1985), Stefan Malepszy (1985-1993; 2009-2012), Zbigniew Przybecki (1994, 1997-1999), Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (1995-1996; 2000-2002), Monika Rakoczy-Trojanowska (20032008; 2017-2020), Grzegorz Bartoszewski (2013-2016). Od 2021 roku Katedrą kieruje dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska, Prof. SGGW.

W okresie istnienia Katedry charakterystycznymi obszarami badań były: heterozja i jej uwarunkowania, geny labilne i latentne, wykorzystanie mutacji, genetyczne uwarunkowania płci i genetyczne podstawy regulacji w kulturze in vitro oraz wykorzystanie podwojonych haploidów i modyfikacji genetycznych w hodowli roślin. Charakterystycznymi obiektami badań prowadzonych w katedrze, niejako symbolami prac katedry były: petunia (w okresie kierowania przez profesora Malinowskiego), ogórek i żyto (profesor Kubicki) i na tych dwóch gatunkach uzupełnionych pomidorem, dynią olbrzymią, papryką, topolą oraz rzodkiewnikiem koncentrują się współcześnie realizowane projekty badawcze.