Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Propozycje tematów prac dyplomowych

Na naszej stronie można znaleźć najnowsze proponowane terminy prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich), które można realizować w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Serdecznie zachęcamy studentów do zapoznania się z tematami oraz wykonywania prac dyplomowych w naszej katedrze.

Wykaz tematów można znaleźć w zakładce "Dydaktyka" lub pod linkiem: Proponowane tematy prac dyplomowych

Naukowiec przyszłości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pani prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii Naukowiec przyszłości. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Od 2016 roku Laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Zmiana prelegenta na seminarium

Jutro seminarium katedralne wygłosi mgr inż Mateusz Matuszkiewicz. Temat prezentacji: "Regulatory programowanej śmierci komórki a reakcja roślin na nicienie pasożytnicze".

Natomiast 11.01.2019 seminarium wygłosi mgr inż Karolina Kaźmińska. Temat prezentacji: "Ocena zmienności populacji mapującej oraz kolekcji odmian i linii dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)".

Planowane na 14.12 wystąpienie dr hab. Mai Boczkowskiej odbędzie się w letnim cyklu spotkań seminaryjnych.