Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Tematy prac dyplomowych

Na naszej stronie pojawił się wykaz proponowanych tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Serdecznie zachęcamy studentów do zapoznania się z tematami oraz wykonywania prac dyplomowych w naszej katedrze.

Wykaz tematów można znaleźć w zakładce "Dydaktyka" lub pod linkiem: Proponowane tematy prac dyplomowych

XLIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

Koło Naukowe Biotechnologów "KNBiotech" prezentowało swoją działalność podczas tegorocznego XLIV Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW. Zgłoszono 16 referatów i posterów podsumowujacych projekty wykonywane przez członków Koła. "KNBiotech" zdobyło 5 nagród oraz 2 wyróżnienia i zajęło wysokie czwarte miejsce w rankingu wszystkich kół naukowych działających w naszej Uczelni.

Bardzo się cieszymy z sukcesów, szczególnie, że trzy pierwsze nagrody uzyskały studentki wykonujące projekty w naszej Katedrze.

fot. Facebook@KNBiotech

  Nagrody:
Jowita Grzędzicka - 1. nagroda za poster "Bioinformatyczna analiza receptorów etylenu w roślinie modelowej Arabidpsis thaliana" (opiekun dr M. Pawełkowicz)
Paulina Brodacka - 1. nagroda za referat "Ile psów trzeba, by zjeść rzepak?"
Małgorzata Wiadomska - 2. nagroda za poster "Wstępna bioinformatyczna analiza ACO szlaku etylenowego u Arabidopsis thaliana" (opiekun dr M. Pawełkowicz)
Agata Bieńkowska - 3. nagroda za poster "Identyfikacja domen w białkach syntaz ACC" (opiekun dr M. Pawełkowicz)
Małgorzata Wiadomska - 3. nagroda za referat "Przygotowanie szczepów drożdży Yarrowia lipolytica zdolnych do nadekspresji wybranych genów AtLOX oraz AtHPL pochodzących z rośliny Arabidopsis thaliana"

  Wyróżnienia:
Julia Sygocka - wyróżnienie za referat "Wpływ źródła węgla na przebieg procesów syntezy olejumikrobiologicznego przez drożdże Yarrowia lipolytica"
Marta Wiatrowska - wyróżnienie za referat "Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w badaniach wybranych właściwości zewnątrzkomórkowych lipaz drożdży Yarrowia lipolytica"

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! A pozostałych studentów zachęcamy do wstąpienia w struktury Koła i udział w ciekawych projektach prowadzonych w naszej Katedrze!