Projekty naukowe

Projekty realizowane w KGHiBR od 2012 roku


Identyfikacja i charakterystyka genów warunkujących tolerancję niedoboru fosforu u żyta (Secale cereale L) – rośliny o wysokiej tolerancji niedoboru składników pokarmowych
lata realizacji: 2021 – 2025
Kierownik: H. Bolibok-Brągoszewska
NCN, Opus 19; kwota dofinansowania: 1 682 580 zł

Integracja danych multi-omicznych ogórka w celu identyfikacji mechanizmów determinacji płci i ich uwarunkowań klimatycznych
lata realizacji: 2021 – 2025
Kierownik: M. Pawełkowicz
NCN, Opus 19; kwota dofinansowania: 1 779 300 zł

Rola metakaspazy 8 (AtMc8) w regulacji śmierci komórki zależnej od LSD1
lata realizacji: 2021 – 2022
Kierownik: M.J. Bernacki
NCN, Miniatura 4; kwota dofinansowania: 49 500 zł

Sekwencjonowanie i analiza porównawcza genomów szczepów Pseudomonas syringae wywołujących bakteryjną kanciastą plamistość ogórka (Cucumis sativus L.)
lata realizacji: 2020
Kierownik: R. Słomnicka
NCN, Miniatura 3; kwota dofinansowania: 50 000 zł

Wykorzystanie naturalnej zmienności w poszukiwaniu genów przydatnych do hodowli odpornościowej na przędziorki
lata realizacji: 2019 – 2022
Kierownik: M. Filipecki
NCN, Opus 17; kwota dofinansowania: 2 399 000 zł

Identyfikacja, charakterystyka i mapowanie genomów żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) zwiazanych z odpornością na rdzę brunatną powodowaną przez Puccinia recondita f.sp.secalis.
lata realizacji: 2019 – 2022
Kierownik: M. Rakoczy-Trojanowska
NCN, Opus 16; kwota dofinansowania: 2 335 900 zł

Korelacja faz rozwojowych pąków kwiatowych linii żeńskiej oraz trójjednopiennej z lokalizacją transkrypcji genu płci CsWIP1
lata realizacji: 2019
Kierownik: E. Siedlecka
NCN, Miniatura; kwota dofinansowania: 50 000 zł

Nowa rola chloroplastów oraz PsbS – zależnego niefotochemicznego wygaszania zaabsorbowanej energii oraz regulonu LSD1 w retroaktywnych sygnałach śmierci komórki komórki, świetlnej pamięci komórkowej i krzyżowej tolerancji na promieniowanie UV u Arabidopsis
lata realizacji: 2019 – 2022
Kierownik: S. Karpiński
NCN, Opus 15; kwota dofinansowania: 2 623 120 zł

Ocena linii i mieszańców cukinii i dyni bezłupinowej w doświadczeniu polowym
lata realizacji: 2019
Kierownik: G. Bartoszewski
KZL; kwota dofinansowania: 61 500 zł

Ocena wybranych linii pomidorów i mieszańców rzodkiewki w doświadczeniach polowych
lata realizacji: 2019
Kierownik: G. Bartoszewski
KZL; kwota dofinansowania: 61 500 zł

Ocena linii i mieszańców rzodkiewki w doświadczeniu polowym i pod osłonami
lata realizacji: 2018
Kierownik: K. Niemirowicz-Szczytt
KZL; kwota dofinansowania: 61 500 zł

Ocena linii i mieszańców arbuza w doświadczeniu polowym i pod osłonami
lata realizacji: 2018
Kierownik: K. Niemirowicz-Szczytt
KZL; kwota dofinansowania: 61 500 zł

Reakcja rośliny na kombinację stresów biotycznego i abiotycznego
lata realizacji: 2018 – 2021
Kierownik: M. Filipecki
NCN, Opus 13; kwota dofinansowania: 1 056 000 zł

Molekularna identyfikacja szlaków sygnalnych uruchamianych przez kinazę receptorową CRK5 w procesach starzenia i odpowiedzi na stres u Arabidopsis thaliana.
lata realizacji: 2017 – 2020
Kierownik: P. Burdiak
NCN, Sonata; kwota dofinansowania: 683 800 zł

Regulacja elongacji translacji w chloroplastach przez reaktywne formy tlenu, status redoks i gradient protonowy
lata realizacji: 2017 – 2020
Kierownik: P. Gawroński
NCN, Sonata; kwota dofinansowania: 692 090 zł

Rola retroaktywnych sygnałów chloroplastowych w zależnej od miRNA odpowiedzi roślin na stres świetlny
lata realizacji: 2017 – 2020
Kierownik: A. Barczak-Brzyżek
NCN, Preludium; kwota dofinansowania: 150 000 zł

Zintegrowana strategia dla reaktywacji hodowli pszenicy heterozyjnej
lata realizacji: 2017 – 2020
Kierownik: M. Rakoczy-Trojanowska
NCBiR, BIOSTRATEG 3; kwota dofinansowania: 2 256 707 zł

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania regulacji biosyntezy benzoksazynoidów – kluczowych metabolitów wtórnych żyta (Seceale cereale L.)
lata realizacji: 2016 – 2019
Kierownik: M. Rakoczy-Trojanowska
NCN, Opus 10; kwota dofinansowania: 821 400 zł

Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, paliw oraz zmodyfikowanego drewna
lata realizacji: 2016 – 2019
Kierownik: S. Karpiński
NCBiR, BIOSTRATEG 2; kwota dofinansowania: 20 662 936 zł

Dynamika proteomu korzeni pomidora podczas ataku mątwika ziemniaczanego
lata realizacji: 2016 – 2019
Kierownik: M. Filipecki
NCN, Opus 9; kwota dofinansowania: 1 086 000 zł

Prowadzenie i ocena kolekcji zasobów genowych roślin dyniowatych
lata realizacji: 2015 – 2020
Kierownik: K. Niemirowicz-Szczytt
MRiRW; kwota dofinansowania: 798 295 zł

Doskonalenie ogórka (Cucumis sativus L.) pod względem odporności na kanciastą plamistość
lata realizacji: 2015 – 2019
Kierownik: G. Bartoszewski
MRiRW; kwota dofinansowania: 57 620 zł

Wpływ selekcji na genom rośliny uprawnej – identyfikacja i charakterystyka sekwencji, na które nakierowana była presja selekcyjna w trakcie udomowienia i hodowli żyta (Secale cereale L.).
lata realizacji: 2015 – 2020
Kierownik: H. Bolibok-Brągoszewska
NCN, Sonata BIS 4; kwota dofinansowania: 1 834 141 zł

Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana
lata realizacji: 2015 – 2020
Kierownik: S. Karpiński
NCN, MAESTRO 6; kwota dofinansowania: 2 723 686 zł

Inteligentne systemy oświetleniowe dla przemysłowej produkcji roślinnej
lata realizacji: 2015 – 2018
Kierownik: S. Karpiński
NCBiR, PBS 3; kwota dofinansowania: 1 435 862 zł

Zależność reakcji roślin na nicienie pasożytnicze od genetycznej kontroli programowanej śmierci komórkowej
lata realizacji: 2015 – 2018
Kierownik: M. Filipecki
NCN, Opus 7; kwota dofinansowania: 1 217 000 zł

Hakowanie fotosyntezy, czyli nanocząstki w służbie zielonej energii
lata realizacji: 2015
Kierownik: M. Górecka
FNP; kwota dofinansowania: 80 000 zł

Genomiczne i transkryptomiczne konsekwencje różnych metod generowania zmienności u ogórka
lata realizacji: 2014 – 2017
Kierownik: W. Pląder
NCN, Opus 6; kwota dofinansowania: 1 240 277 zł

Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących potencjalne czynniki biorące udział w retroaktywnych sygnałach z chloroplastów do jądra podczas odpowiedzi obronnych i aklimatyzacyjnych u Arabidopsis
lata realizacji: 2014 – 2016
Kierownik: S. Karpiński
NCN, Opus 6; kwota dofinansowania: 1 815 180 zł

Analiza międzykomórkowych foto-elektrofizjologicznych sygnałów, ekspresji peroksydazy askorbinianowej 2, niefotochemicznego wygaszania energii wzbudzenia i ich roli w zintegrowanej odpowiedzi na stresy u Arabidopsis
lata realizacji: 2013 – 2016
Kierownik: S. Karpiński
NCN, Opus 4; kwota dofinansowania: 752 190 zł

Wykorzystanie linii topoli o zwiększonym potencjale przyrostu biomasy i ulepszonej kompozycji chemicznej drewna w technologii produkcji papieru i biopaliw
lata realizacji: 2013 – 2016
Kierownik: M. Szechyńska-Hebda
NCBiR, PBS 2; kwota dofinansowania: 3 797 400 zł

Rola małych RNA w odpowiedzi pomidora na atak i żerowanie mątwika ziemniaczanego
lata realizacji: 2013 – 2016
Kierownik: M. Koter
NCN, Opus 4; kwota dofinansowania: 430 000 zł

Wytworzenie i molekularna charakterystyka materiałów wyjściowych do hodowli odmian heterozyjnych pszenicy
lata realizacji: 2013 – 2015
Kierownik: M. Rakoczy-Trojanowska
Poznańska Hodowla Roślin; kwota dofinansowania: 581 544 zł

Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) o podwyższonej odporności na choroby oraz porastanie przedżniwne
lata realizacji: 2012 – 2016
Kierownik: M. Rakoczy-Trojanowska
NCBiR, PBS 1; kwota dofinansowania: 1 585 318 zł

WULS Plant Health Regpot
lata realizacji: 2012 – 2015
Kierownik: M. Filipecki
UE FP7;

Eksploracja regionów bogatych w geny u gatunku o dużym genomie (Secale cereale L.) z wykorzystaniem markerów DArT
lata realizacji: 2012 – 2015
Kierownik: H. Bolibok-Brągoszewska
NCN, Opus 2; kwota dofinansowania: 634 093 zł