Seminaria – semestr letni 2020/2021

L.p. Wykładowca Data Temat 
mgr Ewelina Złotkowska
KGHiBR, SGGW  
05.03.2021 Wykorzystanie naturalnej zmienności do identyfikacji genów przydatnych w hodowli odpornościowej na przędziorki
dr inż. Patryk Krzemiński
Katedra Nanobiotechnologii, SGGW 
12.03.2021  Rola zmian genetycznych i epigenetycznych w patogenezie szpiczaka mnogiego  
dr Marek D. Koter
KGHiBR, SGGW
19.03.2021 Hipoteza ceRNA: intrygujący mechanizm regulacji ekspresji genów
4dr Łucja Kowalewska 
Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, UW 
26.03.2021  Strukturalna rola karotenoidów w formowaniu sieci tylakoidów 
5dr Izabela Samborska-Skutnik 
KGHiBR, SGGW
09.04.2021Identyfikacja i charakterystyka genów żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) związanych z odpornością na rdzę brunatną powodowaną przez Puccinia recondita f. sp. secalis
6mgr Anja Wlazło
KGHiBR, SGGW
16.04.2021Precyzyjne fenotypowanie cech związanych z podatnością roślin na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch)
7dr Damian Witoń
KGHiBR, SGGW
23.04.2021
8mgr Jakub Mielecki
KGHiBR, SGGW
30.04.2021Rola białek z rodziny Aux/IAA w odpowiedzi na stres abiotyczny
9dr hab. Michał Kwiatek 
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, UPP 
07.05.2021Wykorzystanie inżynierii chromosomowej w celu efektywnego transferu segmentów chromosomów nieuprawnych gatunków kozieńców (Aegilops sp.) zawierających geny odpowiedzialne za odporność/tolerancję na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne do pszenżyta uprawnego (× Triticosecale Wittmack)
10dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska 
KGHiBR, SGGW 
14.05.2021Genetyczna kontrola pobierania fosforu i tolerancji jego niedoboru u roślin
11dr Mateusz Matuszkiewicz
KGHiBR, SGGW
21.05.2021
12dr Renata Słomnicka
KGHiBR, SGGW
28.05.2021Transkryptomiczna odpowiedź ogórka (Cucumis sativus L.) na bakteryjną kanciastą plamistość wywoływaną przez P. syringae pv. lachrymans
12 mgr inż. Agnieszka Skarzyńska 
KGHiBR, SGGW 
11.06.2021Metody generowania zmienności u roślin i ich wpływ na genom na przykładzie ogórka
14 dr Mateusz Labudda
KBiM, SGGW
18.06.2021 Wyrafinowane role legumain podczas interakcji jęczmienia z mątwikiem zbożowym 
15 prof. dr hab. Wiesław Gruszecki 
Katedra Biofizyki, UMCS 
25.06.2021Uciekać czy gasić pożar? Dylemat fotoprotekcyjny chloroplastów 

Obrona doktoratu mgr inż. Karoliny Kaźmińskiej

W dniu 18.03.2021 roku odbędzie się publiczna obrona doktoratu wykonywanego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin przez mgr inż. Karolinę Kaźmińską.

Tematem pracy doktorskiej jest „Analiza zmienności i identyfikacja QTL dla wybranych cech owoców dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)„. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego. Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Początek o godz 13:00.

Szczegółowe informacje: zawiadomienia (wraz z instrukcją rejestracji osób chętnych do udziału w obronie), streszczenia prac oraz recenzje, dostępne są na stronie Instytutu Nauk Ogrodniczych.

Konferencja „Genetyka aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku”

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Genetyka aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2021 roku w SGGW w Warszawie (w Auli Kryształowej).

Planowana konferencja jest imprezą cykliczną, która wyewoluowała ze Zjazdów Katedr Jednoimiennych, organizowanych przez katedry znajdujące się w strukturze wyższych szkół rolniczych i zajmujące się genetyką, hodowlą i biotechnologią roślin. Jednak zarówno zakres tematyczny, jak i skład uczestników spowodowały odejście od dawnej nazwy i formuły, chociaż główna misja, jaką jest podtrzymywanie i nawiązywanie współpracy miedzy zespołami badawczymi pozostaje bez zmian.

Kolejna konferencja zostanie zorganizowana przez Katedrę Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (SGGW) w związku ze 100-leciem jej powstania.

Planujemy zorganizowanie pięciu sesji tematycznych:

1. Genetyczne podłoże reakcji na stresy biotyczne i abiotyczne
2. Zielona biotechnologia w ulepszaniu roślin użytkowych
3. Eksploracja zasobów genowych i cytogenetyka
4. Genomika roślin i bioinformatyka
5. Techniki edycji genomów roślin

Wśród zaproszonych wykładowców, którzy potwierdzili swój udział są Bradely J Till, Andrzej Kilian, Jadwiga Śliwka, Jacek Hennig, Rafał Barański, Pablo F. Cavagnaro, Massimo Iorizzo, Stefan Stojałowski, Robert Hasterok, Michał Książkiewicz, Jerzy Nawracała, Paweł Czembor, Edyta Paczos-Grzęda, Dariusz Grzebelus i Karol Marciniak. Wykłady wygłoszą również pracownicy naszej katedry – Wojciech Pląder, Piotr Gawroński, Hanna Bolibok-Brągoszewska, Monika Rakoczy-Trojanowska.

Oprócz ww. sesji tematycznych planowana jest też sesja on-line poświęcona edycji genomów roślinnych z udziałem wybitnych specjalistów, dziennikarzy i szerokiej rzeszy zainteresowanych osób.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Genetyka2021 oraz w Komunikacie I.

Serdecznie zapraszamy!

Webinarium „Cząstki wirusopodobne otrzymywane w roślinach”

Zapraszamy na pierwsze w tym roku webinarium organizowane przez Oddział Poznański oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Podczas webinarium prof. dr hab. Tomasz Pniewski z Instytutu genetyki Roślin PAN w Poznaniu zaprezentuje wykład „Cząstki wirusopodobne otrzymywane w roślinach jako szczepionki oraz nośniki biofarmaceutyków i nanocząstek

Webinarium odbędzie się w środę 24 lutego 2021 roku o godz. 13:00 za pośrednictwem platformy Zoom (link zostanie podany wkrótce).
Notkę biograficzną prelegenta można znaleźć tutaj.

Zaproszenie do udziału w Szkole letniej w SLU Alnarp

W dniach 17-21 sierpnia 2021 na terenie kampusu Swedish University of Agricultural Sciences w Alnarp w Szwecji jest planowany kurs „Hodowla odpornościowa roślin” jako część „Zintegrowanej ochrony przed szkodnikami„. Kurs jest częścią programu Erasmus+ ESCAPAdE oraz ELLS Euroleague for Life Sciences. Studenci będą mogli wziąć również udział w targach pracy ESCAPAdE organizowanych w dniach 23-24 sierpnia również w SLU Alnarp.

Poster szkoły letniej ESCAPADE

Oprócz formalnych wymagań dotyczących wiedzy, zaleca się studentom posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu genetyki i ochrony roślin. Więcej informacji oraz sylabus kursu można znaleźć tutaj.

Zgłoszenia na kurs można wysyłać w dniach 19 lutego – 15 marca przez stronę www.universityadmissions.se. Możliwa jest również późniejsza rejestracja, ale najpóźniej do 15 maja.

W przypadku ograniczeń COVID-19 można wziąć udział w kursie zdalnie.

Wykłady online prof. Filipeckiego

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia kanału YouTube Nauka/Science SGGW, gdzie można znaleźć wiele ciekawych wykładów prezentowanych przez naukowców z naszej uczelni.

Szczególnie polecamy wykłady prof. dr hab. Marcina Filipeckiego, pracownika naszej Katedry, który opowiada o genetycznie modyfikowanych organizmach, stosowaniu GM żywności oraz kontrowersjach z tym związanych. Profesor Filipecki przybliża zagadnienie mutacji i mutantów oraz przedstawia nowoczesne, precyzyjne metody edycji genów. Filmy można znaleźć poniżej.

Kontrowersje związane z żywnością zmodyfikowaną genetycznie
Mutanty są o.k. i nowe odkrycia naukowe w natarciu

Nowe projekty

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 19 na finansowanie projektów badawczych. Spośród 168 wniosków złożonych w panelu NZ9 (Podstawy stosowanych nauk o życiu) wyłoniono 24, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że wśród wyłonionych do finansowania wniosków znalazły się projekty Pani dr hab. Hanny Bolibok-Brągoszewskiej „Identyfikacja i charakterystyka genów warunkujących tolerancję niedoboru fosforu u żyta (Secale cereale L) – rośliny o wysokiej tolerancji niedoboru składników pokarmowych” oraz Pani dr Magdaleny Pawełkowicz „Integracja danych multi-omicznych ogórka w celu identyfikacji mechanizmów determinacji płci i ich uwarunkowań klimatycznych„.

Pani Hannie i Pani Magdalenie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji założonych badań!

Seminaria – semestr zimowy 2020/2021

L.p. Wykładowca Data Temat 
mgr Emilia Olechowska 
KGHiBR, SGGW  
20.11.2020 Ocena tolerancji na chłód i analiza ekspresji wybranych genów związanych z odpowiedzią ogórka na niskie temperatury 
dr hab. Leszek Łyżnik 
KGHiBR, SGGW 
27.11.2020 Wstępny temat: Indukowanie męskiej sterylności u roślin 
dr Magdalena Góralska
KGHiBR, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
11.12.2020 Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do identyfikacji genów kandydatów warunkujących tworzenie okrywy woskowej żyta 
mgr inż. Agnieszka Skarzyńska 
KGHiBR, SGGW 
18.12.2020 Nie takie GMO straszne jak je malują (?) 
dr Krystyna Oracz
KFR, IB 
15.01.2021 Nowe fakty dotyczące roli wybranych elementów sygnałowego szlaku światła w procesach zachodzących w nasionach. 
dr Marek D. Koter 
KGHiBR, SGGW 
22.01.2021 Hipoteza ceRNA: intrygujący mechanizm regulacji ekspresji genów.  

Webinar „Nowe oblicza biochemii”

Profesor Adam Szewczyk, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nenckiego zaprasza na cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego „Nowe oblicza biochemii 2020/2021”. Drugi z tego cyklu wykład pt. “Wszechstronność vs. specjalizacja – przypadek roślinnych transporterów ABCG”, który odbędzie się 5 listopada 2020, o godz. 13:00 i zostanie wygłoszony przez prof. Michała Jasińskiego z Poznania.

Osoby zainteresowane wykładem prosimy o rejestrację (ilość miejsc ograniczona):
https://zoom.us/webinar/register/WN_Kx1Li5FxSFaATMKncf0AHQ
(Po rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą informacje o przystąpieniu do webinaru)

Jednocześnie informujemy, że wykład będzie transmitowany LIVE na stronie FACEBOOK PTBioch:
https://www.facebook.com/ptbioch


Michał Jasiński (Profesor, Kierownik Zakładu Fizjologii Molekularnej Roślin @Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

Prof. dr hab. Michał Jasiński tytuł magistra uzyskał na Wydziale Biologii niwersytetu Wrocławskiego w 1996 roku. Następnie przeniósł się do Belgii, gdzie w 2001 roku na Université Catholique de Louvain, Unité de Biochimie Physiologique uzyskał tytuł doktora nauk agronomicznych i inżynierii biologicznej w zespole Prof. Marca Boutry. W latach 2002-2005 na stażu podoktorskim pracował w Institute of Plant Biology, Zurich University (Szwajcaria) w laboratorium Prof. Enrico Martinoii. Po powrocie do Polski w ramach grantu Marie Curie w 2005 roku rozpoczął badania nad roślinnymi transporterami ABC w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie obecnie kieruje Zakładem Fizjologii Molekularnej Roślin. Badania prowadzone w zespole Prof. Jasińskiego koncentrują się na poznaniu funkcji, jaką pełną białka ABC w fizjologii roślin i wykorzystaniu tej wiedzy projektach biotechnologicznych. W 2020 roku otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.