Pracownicy

Kierownik katedry

dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska, prof. SGGW

(22) 59-321 74 e-mail

Sekretariat katedry

mgr Małgorzata Dołęga

mgr Jakub Jarząbek

(22) 59-321 51 e-mail

(22) 59-321 84 e-mail

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski

prof. dr hab. Marcin Filipecki

prof. dr Stanisław Karpiński

prof. dr hab. Wojciech Pląder

prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

dr hab. Wojciech Burza, prof. SGGW

dr inż. Piotr Gawroński

dr Marek Koter

dr inż. Magdalena Pawełkowicz

dr inż. Ewa Siedlecka

dr inż. Anna Hawliczek

dr inż. Renata Słomnicka

mgr inż. Agnieszka Skarzyńska

(22) 59-321 77 e-mail

(22) 59-321 71 e-mail

(22) 59-321 72 e-mail

(22) 59-321 75 e-mail

(22) 59-321 50 e-mail

(22) 59-321 73 e-mail

(22) 59-321 78 e-mail

(22) 59-321 78 e-mail

(22) 59-321 76 e-mail

(22) 59-321 76 e-mail

(22) 59-321 81 e-mail

(22) 59-321 58 e-mail

(22) 59-321 67 e-mail

Pracownicy badawczo-techniczni i inni

dr Paweł Burdiak

Elżbieta Gniazdowska

mgr inż. Karolina Kaźmińska

dr Aleksandra Korzeniewska

dr inż. Tomasz Krępski

Kamil Kuszewski

dr hab. Lech Łyżnik

mgr Marta Romać

dr Izabela Samborska-Skutnik

mgr Aleksandra Stec

dr inż. Bartosz Szabała

Joanna Szewczyk

dr inż. Magdalena Święcicka

dr inż. Damian Witoń

dr inż. Maciej Bernacki

dr inż. Mateusz Matuszkiewicz

(22) 59-321 61 e-mail

(22) 59-322 82

(22) 59-322 80 e-mail

(22) 59-322 89 e-mail

(22) 59-321 55 e-mail

(22) 59-322 89

(22) 59-321 66 e-mail

(22) 59-322 82 e-mail

(22) 59-321 80 e-mail

(22) 59-321 81 e-mail

(22) 59-321 66 e-mail

(22) 59-322 82

(22) 59-321 80 e-mail

(22) 59-321 61 e-mail

(22) 59-321 61 e-mail

(22) 59-321 55 e-mail

Doktoranci

mgr inż. Anna Barczak-Brzyżek

mgr inż. Katarzyna Białas

mgr Ewa Borzęcka

mgr inż. Jakub Mielecki

mgr Emilia Olechowska

mgr inż. Katarzyna Tofil

mgr Anna Wlazło

mgr Ewelina Złotkowska

Emerytowani pracownicy naukowi

prof. dr hab. Stefan Malepszy

prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

prof. dr hab. Zbigniew Przybecki