Konferencja „Genetyka Aplikacyjna Roślin – wyzwania XXI wieku”
Informacje dotyczące przygotowania plakatów można znaleźć w zakładce Abstrakty


Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Genetyka aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2021 roku w SGGW w Warszawie (w Auli Kryształowej).

Planowana konferencja jest imprezą cykliczną, która wyewoluowała ze Zjazdów Katedr Jednoimiennych, organizowanych przez katedry znajdujące się w strukturze wyższych szkół rolniczych i zajmujące się genetyką, hodowlą i biotechnologią roślin. Jednak zarówno zakres tematyczny, jak i skład uczestników spowodowały odejście od dawnej nazwy i formuły, chociaż główna misja, jaką jest podtrzymywanie i nawiązywanie współpracy miedzy zespołami badawczymi pozostaje bez zmian.

Tegoroczna konferencja powiązana jest z obchodami 100-lecia powstania Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (SGGW).

Planujemy zorganizowanie sześciu sesji tematycznych:

  • Genetyczne podłoże reakcji na stresy biotyczne i abiotyczne
  • Zielona biotechnologia w ulepszaniu roślin użytkowych
  • Eksploracja zasobów genowych i cytogenetyka
  • Genomika roślin i bioinformatyka
  • Techniki edycji genomów roślin
  • Genetyka i genomika w hodowli roślin

Oprócz ww. sesji tematycznych planowana jest też sesja on line poświęcona edycji genomów roślinnych z udziałem wybitnych specjalistów, dziennikarzy i szerokiej rzeszy zainteresowanych osób.

Wśród zaproszonych wykładowców, którzy potwierdzili swój udział są Bradely J Till, Andrzej Kilian, Jadwiga Śliwka, Rafał Barański, Pablo F. Cavagnaro, Massimo Iorizzo, Stefan Stojałowski, Robert Hasterok, Michał Książkiewicz, Jerzy Nawracała, Paweł Czembor, Edyta Paczos-Grzęda, Dariusz Grzebelus i Karol Marciniak. Wykłady wygłoszą również pracownicy naszej katedry – Wojciech Pląder, Piotr Gawroński, Hanna Bolibok Brągoszewska, Monika Rakoczy-Trojanowska.

Do zobaczenia w Warszawie!
Komitet Organizacyjny